Tag Archives: Nahki Wells

Bradford City V Leyton Orient: Match photos

Bradford City 1 – 1 Leyton Orient

Bradford City V Leyton Orient

Bradford City V Leyton Orient

Bradford City V Leyton Orient

Bradford City V Leyton Orient

Bradford City V Leyton Orient

Bradford City V Leyton Orient

DSC_9988

DSC_9993

Bradford City V Leyton Orient

Bradford City V Leyton Orient

Advertisement

Oldham Athletic V Bradford City: match photos

Oldham Athletic 1 – 1 Bradford City

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Byline Claire Epton/Bradford City FC

Rotherham V Bradford City – FA Cup 1st round: match photos

Rotherham 3 – 0 Bradford City

Claire Epton/Bradford City FC

 

Claire Epton/Bradford City FC

Claire Epton/Bradford City FC

Claire Epton/Bradford City FC

Claire Epton/Bradford City FC

 Claire Epton/Bradford City FC

Claire Epton/Bradford City FC

Claire Epton/Bradford City FC

 Claire Epton/Bradford City FC

Claire Epton/Bradford City FC

 Claire Epton/Bradford City FC

DSC_5422


Bradford City V Shrewsbury Town: Match photos

Bradford City 2 – 1 Shrewsbury Town

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013

Bradford City V Sheffield United: Match photos

Bradford City 2 – 0 Sheffield United

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013 

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

 
©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013 

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013