Tag Archives: Bradford City V Sheffield United

Match photos: Bradford City v Sheffield United

Bradford City 3 – 3 Sheffield United

 

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

dsc_7889

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Bradford City V Sheffield United

Advertisement

Bradford City V Sheffield United: Match photos

Bradford City 2 – 0 Sheffield United

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013 

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

 
©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013 

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013