Tag Archives: 1-2

Bradford City v Northampton

Bradford City 1 – 2 Northampton

 

D3S_5962D3S_5992D3S_5998D3S_6000D3S_6008D3S_6046D3S_6121D3S_6204D3S_6220D3S_6225D3S_6244D3S_6286D3S_6351DSC_3014DSC_3020DSC_3110DSC_3328DSC_3373DSC_3448DSC_3449DSC_3461DSC_3601

Advertisement

Guiseley v Bradford City: Pre-season friendly…

Guiseley 1 – 2 Bradford City

 

Guiseley_V_City_01Guiseley_V_City_02Guiseley_V_City_04Guiseley_V_City_21Guiseley_V_City_36Guiseley_V_City_26Guiseley_V_City_22Guiseley_V_City_27Guiseley_V_City_05Guiseley_V_City_07Guiseley_V_City_09Guiseley_V_City_23Guiseley_V_City_11Guiseley_V_City_12Guiseley_V_City_38Guiseley_V_City_13Guiseley_V_City_37Guiseley_V_City_14Guiseley_V_City_16Guiseley_V_City_17Guiseley_V_City_41Guiseley_V_City_18Guiseley_V_City_34Guiseley_V_City_40Guiseley_V_City_10Guiseley_V_City_28Guiseley_V_City_15Guiseley_V_City_39Guiseley_V_City_29Guiseley_V_City_43Guiseley_V_City_30Guiseley_V_City_31Guiseley_V_City_32Guiseley_V_City_44Guiseley_V_City_33Guiseley_V_City_35Guiseley_V_City_42Guiseley_V_City_45Guiseley_V_City_46Guiseley_V_City_20