Bradford City 1 – 1 Oldham Athletic

 

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Bradford City V Oldham Athletic

Advertisements