Bradford City 3 – 1 Coventry

 

DSC_1614

Bradford City V Coventry

DSC_1640

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

Bradford City V Coventry

DSC_8993

Bradford City V Coventry

DSC_9011

DSC_9029

Bradford City V CoventryBradford City V CoventryBradford City V Coventry

Advertisements