Bradford City 0 – 0 Port Vale

 

Bradford City V Portvale

Bradford City V Portvale

Bradford City V Portvale

Bradford City V Portvale

Bradford City V PortvaleBradford City V PortvaleBradford City V PortvaleBradford City V PortvaleBradford City V PortvaleBradford City V PortvaleBradford City V PortvaleBradford City V PortvaleDSC_8576

Advertisements