Bradford City 1 – 4 Burnley

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Bradford City V Burnley: Pre-season friendly

Advertisements